Varování před podvodníky - více zde

NFPDP - Nadační Fond Proti Dluhové Pasti
800 100 900BEZPLATNÁ LINKA právní POMOCI

Chystáte se podat insolvenční návrh?

Chystáte se podat insolvenční návrh?

Hlavní přínosy oddlužení, osobního bankrotu či insolvence dle insolvenčního zákona:

Velká úleva a konečně bez stresu, právě to často bývá pro lidi tím prvním užitkem. Vymahači si dají pohov, dlužné částky přestanou narůstat, exekuce se stopnou.

  • Dochází k zastavení exekucí a celkového narůstání dluhů.
  • Skončí nátlak věřitelů, exekutorů a vymahačů.
  • Zpravidla na 4 - 8 měsíců je splácení dluhů zastaveno.
  • Veškeré dluhy se sloučí do jedné měsíční splátky.
  • Zákon umožňuje odpuštění větší části dluhů.

Oddlužení podle insolvenčního zákona je účinný a legální způsob řešení problémů s placením dluhů, který v ČR funguje již od roku 2008. 

Aktuálně v Česku prochází procesem oddlužení více než 110 000 lidí.

Oddlužení podle insolvenčního zákona je určeno pro ty osoby, které nejsou schopny splácet své dluhy. Žadatel o oddlužení musí mít dluhy alespoň u dvou věřitelů a musí prokázat, že je schopen ze svých příjmů v oddlužení platit alespoň 2 200 Kč měsíčně (+ případné měsíční výživné). Manželský pár musí prokázat schopnost platit alespoň 3 300 Kč měsíčně (+ případné měsíční výživné).

O oddlužení se žádá u krajského soudu, který následně o žádosti rozhoduje. Žádost se podává v elektronické formě. K soudu se osobně nechodí, a to obvykle ani v průběhu oddlužení.

To, jakou část svých dluhů dlužník v oddlužení zaplatí, je individuální.

Závisí to na výši dluhů, na částce, kterou je dlužník schopen měsíčně věřitelům splácet, a na tom, zda je dlužník starobním důchodcem nebo osobou invalidní ve druhém či třetím stupni.

Maximálně lze v oddlužení zaplatit 100 % svých dluhů.

Naopak minimální procentuální částka, kterou by dlužník musel v oddlužení zaplatit, stanovena není. V praxi se proto může například stát, že dlužník v průběhu oddlužení zaplatí pouze 5 % svých dluhů, a na konci procesu oddlužení bude soudem od placení zbytku svých dluhů osvobozen.

Nadační fond proti dluhové pasti Vám zcela zdarma pomůže s přípravou a podklady pro podání insolvenčního návrhu dle platných zákonů v ČR.

Využijte naší on-line poradnu

Odesláním formuláře souhlasíte s našimi Podmínkami o ochraně osobních údajů.

První banky slibují další odpouštění dluhů.
Které to budou?

Zobrazit článek

Výkaz činností NFPDP za rok 2022 - více zde