Vážení zákazníci, z důvodu výměny elektroměrů v celé budově bude dne 11.6.2024 z technických důvodů zavřeno. Děkujeme za pochopení.

NFPDP - Nadační Fond Proti Dluhové Pasti
800 100 900BEZPLATNÁ LINKA právní POMOCI

Chystáte se uzavřít smlouvu o úvěru či půjčce?

Chystáte se uzavřít smlouvu o úvěru či půjčce?

Zaměříme se hlavně to, aby smluvní dokumentace byla sepsána dle Indexu odpovědného úvěrování což znamená zhodnocení 14 parametrů, které lze rozdělit do tří oblastí:

  • Náklady - kolik lidé za úvěr zaplatí za standardních podmínek a jaké náklady budou muset hradit, pokud nebudou schopni splácet. Právě náklady mají ve výsledném hodnocení nejvyšší váhu.
    Transparentnost - rozsah a přehlednost poskytovaných informací na webu společnosti.
    Klientská vstřícnost a odpovědné úvěrování - jak důkladně společnost posuzuje schopnost půjčku splatit.

A v neposlední řadě je-li úvěr poskytován na základě spotřebitelského zákona a nebo je-li úvěr účelově sepsán na IČO.

ČÍM SE LIŠÍ PODNIKATELSKÝ A SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR?

Rozdíl mezi oběma typy půjček je značný. Přestože jde v obou případech o proces půjčení a následného vrácení peněz, odlišnosti jsou v podmínkách a zákonných opatřeních, která se k oběma finančním produktům váží.

Odlišnosti najdeme i v možnosti jejich zahrnutí do nákladů na podnikání.
Spotřebitelský úvěr, resp. jeho poskytovatelé, se řídí zákonem o spotřebitelském úvěru (č. 257/2016 Sb.) a občanským zákoníkem. Peníze z půjčky jsou určeny pro osobní spotřebu a účel jejich využití může, ale nemusí být určen. Spotřebitel je chráněn proti situacím, kdy by silnější poskytovatel chtěl zneužívat svou pozici vůči jednotlivci – spotřebiteli. Vzhledem k tomu, že jde vždy o půjčku na spotřebu, nelze ji jakkoliv promítnout do účetnictví u podnikání jejího příjemce.

Podnikatelské půjčky se řídí jen a pouze občanským zákoníkem, s výjimkou několika ustanovení zákona o spotřebitelském úvěru (týká se jen půjček pro OSVČ, ne pro podniky). Stát totiž předpokládá, že v tomto vztahu spolu jednají dva rovnocenné subjekty: podnikatel v roli poskytovatele a podnikatel v roli příjemce půjčky. Proto do vztahu nijak významně nezasahuje. U úvěrů na podnikání se čeká, že budou využity právě do podnikání, a tak se náklady na ně (poplatky a úroky) dají promítnout do daňově uznatelných nákladů. Díky tomu se však velmi snadno dostanete do dluhové pasti ze které vede cesta ven velice těžko.

Nadační fond proti dluhové pasti Vám zcela zdarma zreviduje (zkontroluje) znění a podmínky smluv dle platných zákonů v ČR. Abychom Vám mohli pomoci zašlete dokumenty, které Vám věřitel zaslal jako přílohu v kontaktnímu formuláři.

Využijte naší on-line poradnu

Odesláním formuláře souhlasíte s našimi Podmínkami o ochraně osobních údajů.

První banky slibují další odpouštění dluhů.
Které to budou?

Zobrazit článek

Výkaz činností NFPDP za rok 2022 - více zde