Vážení zákazníci, z důvodu výměny elektroměrů v celé budově bude dne 11.6.2024 z technických důvodů zavřeno. Děkujeme za pochopení.

NFPDP - Nadační Fond Proti Dluhové Pasti
800 100 900BEZPLATNÁ LINKA právní POMOCI

Obstavil Vám soudní exekutor bankovní účet?

Obstavil Vám soudní exekutor bankovní účet?

V exekuci lze pro vymáhání byť jediné pohledávky zablokovat i více účtů dlužníka – povinného nebo jeho manžela.

Pokud je exekuce oprávněná, tj. nařízená v souladu se zákonem a zejména pro oprávněný důvod (existující pohledávku), není moc možností jak se proti ní jakkoli účinně bránit.

Je zde možnost, jak alespoň částečně získat blokované prostředky, spočívá ve výplatě trojnásobku životního minima z prostředků na blokovaném účtu.

Naopak je-li účet zablokován neoprávněně, omylem, spočívá účinná obrana v podání návrhu na zastavení exekuce přímo exekutorovi. Doprovodným a velmi účinným nástrojem je podání návrhu na zastavení exekuce přímo okresnímu soudu, jenž provedením exekuce daného exekutora pověřil.

Blokace účtu manžela (manželky) ve zkratce znamená, že exekutor využil možnosti vztáhnout exekuci vedenou proti povinnému i na prostředky na účtu manžela (manželky). Takto může ze zákona učinit v případě vymáhání peněžité pohledávky. Blokace účtu manžela (manželky) povinného je tak častým krokem, který exekutor v exekuci činí.

Účinně se bránit proti blokaci účtu se může manžel (manželka) povinného jen tehdy, pokud mají s povinným dlužníkem zrušeno či zúženo společné jmění manželů a prostředky na účtu tak do společného jmění nespadají. Toto musí prokázat. Manžel pak jako účastník řízení může podat návrh na zastavení té části exekuce, která je vedena proti jeho osobnímu účtu.

Při blokaci účtu má povinný dlužník právo na výplatu trojnásobku životního minima. O toto může žádat pouze jednou. Pokud má dlužník bankovních účtů vice, vyplácí se tato částka opět pouze jednou. Výplatu trojnásobku životního minima provádí přímo banka na základě žádosti povinného dlužníka.

Zaplacením vymáhané pohledávky včetně příslušenství a odměny exekutora dochází k naplnění účelu exekuce a tato by měla být exekutorem ukončena. Exekutor by měl jednat bez dalšího, tj. sám z vlastní povinnosti.

Byla-li vymáhaná pohledávka zaplacena, může povinný zastavení exekuce navrhnout i povinný. Návrh se podává přímo exekutorovi. O návrhu je exekutor povinen rozhodnout do 15 dnů od jeho obdržení. Proti rozhodnutí exekutora lze podat odvolání.

Pro zvýšení důrazu lze připojit i návrh na zproštění exekutora pověřením provádět exekuci přímo okresnímu sodu, který exekutora ustanovil. S připojením návrhu na zastavení exekuce zasílaného exekutorovi.

Návrh na zastavení exekuce pro zaplacení vymáhané pohledávky může podat i manžel(manželka) povinného, je-li exekuce vedena i proti jeho majetku či proti majetku ve společném jmění manželů.

V dohledné době by měl vstoupit v platnost zákon, který tuto situaci změní. Na základě tohoto zákona by všechny banky měly začít dlužníkům poskytovat tzv. chráněný účet, který by jim měl přinést jistou úlevu. Chráněný účet bude muset banka založit dlužníkovi zdarma a bezplatné bude i jeho vedení. Shromažďovat se na něm budou peníze, které nepodléhají exekuci a jsou určeny k uspokojování životních potřeb dlužníka a jeho rodiny. Dlužník bude moci mít pouze jeden chráněný účet. Nezabavitelné minimum na tomto účtu tedy bude skutečně nezabavitelné, díky čemuž se dlužník dostane ke své výplatě. Nařízené srážky ze mzdy budou nově provádět banky, což zaměstnavatelům ušetří čas i náklady spojené s účetní a součinnostní agendou. To by ve výsledku mělo znamenat i větší ochotu firem k zaměstnávání dlužníků. Zákon o chráněném účtu by měl vstoupit v platnost již letos v dubnu.

Nadační fond proti dluhové pasti Vám zcela zdarma zreviduje (zkontroluje) exekuční příkaz k provedení exekuce srážkami ze mzdy dle platných zákonů v ČR. Abychom Vám mohli pomoci zašlete dokumenty, které Vám soudní exekutor zaslal jako přílohu v kontaktnímu formuláři.

Využijte naší on-line poradnu

Odesláním formuláře souhlasíte s našimi Podmínkami o ochraně osobních údajů.

První banky slibují další odpouštění dluhů.
Které to budou?

Zobrazit článek

Výkaz činností NFPDP za rok 2022 - více zde